Od liečivej rastliny k droge – čo je to vlastne droga a prečo sušíme liečivé rastliny

 

Podmienou použiteľnosti rastliny na liečenie sú vhodné obsahové látky, ktoré sú výslednicou zložitých živnotných (biochemických) pochodov a v istom štádiu vývoja sa ukladajú buď v celej rastline, alebo len v niektorých je častiach. Rastliny možno upotrebiť priamo čertsvé, čo je však obvykle dosť ťažké. Zvyčajne sa konzervujú takým spôsobom, aby sa pri ňom príliš nezmenili práve tie látky, ktoré podmieňujú liečivosť.

Prečo sušíme rastliny a ako vzniká “droga”

Skúsenosti ukázali, že navhodnejším spôsobom jednoduchého konzervovania. ktorý možno vždy a všade uplatniť, je sušenie. Čerstvo zozberané rastliny tvoria liečivú bilogocikú surovinu – sušením sa z nej stáva droga. Drogu možno zasa použiť v terapii priamo, prípadne látky s najvýraznejšími liečebnými účinkami možno izolovať a uplatniť ako čistú substanciu, ako liečivo.

Odporúčame aj:  Levanduľa úzkolistá (lekárska) - Lavandula angustifolia Miller

Čerstvé rastliny majú vedecky opodstatnené použitie v terapii, pretoźe liečebne účinné obsahové látky sa v nich nijako nemenia. Preto sa často budujú továrne priamo pri pestovateľských plochách, homeopatia používa na prípravu liečiv prevažne čerstvé rastliny. U nás sú to napr. čerstvé semená pagaštana konského (Aesculus hippocastanum), prípadne lesné plody a huby. Čerstvá biologická surovina sa musí čím skôr spracovať, lebo inak v nej začnú prebiehať nežiadúce zmeny obsahových látok. Na zastavenie takýchto zmien sa vypracovali rozličné metódy, ktoré však nemožno uplatniť v bežnej domácej praxi (napr. pôsobenie pár alkoholu na zozberaný materiál, zmrazovanie pri nízkych teplotách čiže lyofilizácia a pod.).

Sušená liečivá rastlina – droga má obsahové látky konzervované, to je stabilizované sušením, ktoré sa musí robiť odborne, podľa citlivosti účinných látok voči teplote. Sušenie je teda veľmi zodpovedná úloha a môže nám celkom znehodnotiť námahu spojenú so zberom. Problematike sušenia preto venujte zvýšenú pozornosť. Niekedy treba rastlinu pred sušením upraviť – napr. lúpať, rozkrajovať, osobitným spôsobom rozložiž obsahové látky. Súbor týchto prác pomenúvame apretácia; značí celú fázu úpravy bilogocikej suroviny až do konečného komerčného štádia, po vytvorenie samotnej drogy. Apretácia rozhodne nesmie ísť na úkor kvality drogy, preto sa niekedy výslovne zakazuje.

Nie je prípustná napríklad pre korene horca, nepovoľuje sa bielenie ibišového koreňa kysličníkom siričitým, vápnom, kriedou a pod. Inokedy je zasa apretácia – fermentácia bezpodmienečne potrebná . napr. pri kôre krušiny, lebo jej pvôdoné obsahové látky majú dávivý účinok, fermentované laxatívny.

Keďže čerstvá rastlina ani droga obvykle nemávajú stále, konštantné množstvo obsahovćh látok, alebo niektoré zo súboru obsahových látok samy osebe majú výhodnejšie liečebné uplatnenie, jednotlivé obsahové látky sa izolujú a až potom sa používajú na prípravu liekov. Liečivá rastlina ako celok, droga a obsahová látka izolovaná z nej často majú v liečiteľstve rozličné, nerovnaké uplatnenie (napr. vňať mäty piepornej, silica a mentol izolovaný zo silice). O aplikácii vhodnej formy a spôsobe úžívania rozhoduje lekár na základe diagnózy.

Lekár takisto posudzuje vhodnosť liečiva rastlinného či živočíšneho pôvodu alebo umelo vyrobeného, pretože každé môže mať inú terapeutickú šírku. Ako opačný prípad možno uviesť tymianovú vňať a jej uplatenie pri liečení čierneho kašľa – efektívne pôsobí len celý komplex obsahových látok čerstvej drogy; jednotlivé izolované zložky sú oveľa menej účinné.

Odporúčame aj:  Lipa veľkolistá - Tilia platyphyllos Scop. / Lipa malolistá - Tilia cordata Miller

Celý pochod úpravy materskej rastliny na drogu a napokon na liek, ktorý dostané chorý, je v priamej závislosti id obsahových látok. Tie musia ostať zachované i v drogách, z ktorých sa pripravujú lieky.

Problematika sa dá zosumarizovať do štyroch základných faktorov:

  1. obdobie zberu liečivých rastlín a sám zber,
  2. spôsob sušenia nazberaného materiálu (priprava drog)
  3. spôsob skladovania drog  a ich preprava
  4. obsahové látky liečivých rastlín (drog); posledný faktor je síce prvoradý, ale priamo závisí od predchádzajúcich, preto ho kladieme na záver.

 

zdroj: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov / autor: J.Kresánek, J.Krejča

 

 

 

Komentáre

Pridaj svoj názor

Pridaj komentár